آخرین محصولات


زنگ هوشمند مدرسه

زنگ به موقع در مراکز آموزشی برای اعلام ساعات شروع و پایان کلاس ها از دیرباز نماد نظم و انضباط در مدرسه بوده است

قیمت: 65,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

هشدار دهنده نشت گاز پیشگام

هشدار دهنده نشت گام استاندارد پیشگام حساس به گاز شهری و منوکسید کربن

قیمت: 235,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

هشدار قطع برق با تماس و پیامک

لزوم اعلان قطع برق در برخی مراکز اهمیت ویژه ای دارد دارد .

قیمت: 450,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

دستگاه هشدار نشت گاز ونوس سری B

هشدار دهنده نشت گاز دیجیتال ونوس

قیمت: 120,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

هشدار دهنده نشت گاز ونوس سری A

هشدار دهنده نشت گاز با قابلیت تماس با موبایل

قیمت: 130,000 تومان
خرید محصولتوضیحات