آخرین محصولات


ضبط مکالمات تلفن 8 گیگ

دستگاه بسیار کوچک ضبط خودکار مکالمات تلفنی بدون نیاز به کامپیوتر با حافظه 8 گیگ

قیمت: 89,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

ضبط مکالمات تلفن 4 گیگ

دستگاه بسیار کوچک ضبط خودکار مکالمات تلفنی بدون نیاز به کامپیوتر با حافظه 4 گیگ

قیمت: 79,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

ضبط مکالمات تلفن 2 گیگ

دستگاه بسیار کوچک ضبط خودکار مکالمات تلفنی بدون نیاز به کامپیوتر با حافظه 2 گیگ

قیمت: 71,000 تومان
خرید محصولتوضیحات

ضبط مکالمات تلفن تک خط MRP

شما ميتوانيد حداقل 72 ساعت تماسهاي ورودي و خروجي خط تلفن خود را ضبط نمائيد.با كيفيتي بسيار عالي و ضبط كليه تماسهاي ورودي و خروجي از خط تلفن ثابت و بيسيم

قیمت: 85,000 تومان
خرید محصولتوضیحات