گارانتی محصولات

کلیه محصولات ارائه شده در شاپ تل از بهترین برندها و با ضمانت تهیه می شوند. شاپ تل حافظ حقوق مشتریان عزیز است و برای تمامی محصولات گارانتی داده می شود.

در هنگام خرید کالا و در فاکتور صادر شده توسط شاپ تل مدت زمان گارانتی قید می شود. ضمنا در اغلب محصولات برگ گارانتی ، نوع گارانتی و مدت آن مشخص شده است.

از شاپ تل با خیالی آسوده خرید نمایید...